Sol·licitar la Beca Adán a l'Excel·lència

Termini de sol·licitud del 15 de juny al 15 juliol 2024.

Bases

Curs 2024/25

1) A qui va dirigida?

La ‘Beca Adán a l’Excel·lència’ es concedirà als alumnes de Viaró que vagin a cursar Primer o Segon de Batxillerat, durant el curs 2024/2025.

L’import de la beca serà de 3.000 Euros per alumne. Es considerarà també la concessió d’Accèssits menors, segons el perfil dels candidats i els fons recaptats.

El premi es deduirà directament de les quotes mensuals cobrades pel Col·legi a l’alumne.

2) Qui pot sol·licitar-la?

Podran sol·licitar la Beca Adán a l’Excel·lència, els alumnes que compleixin els següents requisits:

  • Que hagin cursat la Secundària en Viaró.
  • Nota mitjana mínima dels dos últims cursos: 8.5
  • Coneixement d’un tercer idioma —a més de castellà i català— almenys a nivell B2.
  • Que siguin exemple dels valors representatius del Col·legi Viaró.
  • No podran sol·licitar-la els alumnes que hagin guanyat una Beca o Accèssit en edicions anteriors.
  • Sí que podran optar, una segona vegada, els alumnes que s’hagin presentat en una edició anterior i no hagin estat premiats.

3) Com sol·licitar-la i quines informacions necessitem del candidat?

La sol·licitud de la Beca Adán es realitza:

A) a través de la web, completant el ‘Formulari de Sol·licitud’ de l’apartat.

B) Enviar a l’adreça d’e-mail becaadan@viaro.org, entre el 15 de juny i el 15 de juliol, la següent documentació —en format PDF / Word— que acrediti els requisits esmentats en el punt 2):

  • Certificat de notes —amb un decimal— i valoració de caràcter dels dos últims cursos.
  • Certificat de nivell d’idiomes del centre que els hagi expedit.
  • Escrit redactat pel mateix candidat (màxim 500 paraules), o bé una presentació audiovisual (màxim dos minuts), explicant per què el candidat es considera mereixedor d’una Beca.
  • Escrit del tutor personal de l’alumne en el present curs acadèmic, que el mateix tutor enviarà a l’adreça de correu electrònic becaadan@viaro.org. 

4) Com se seleccionen els alumnes guanyadors de la Beca Adán?

Una vegada rebuda i estudiada la documentació dels alumnes, el “Comitè Beca Adán” (format per cinc Alumni de Viaró: tres de la promoció Adán, un d’Adán II i un d’Adán III) seleccionarà una llista de candidats amb opció a la Beca, als quals es convocarà per a una entrevistarà presencial amb dos membres del Comitè.

Després de les entrevistes, el Comitè es reunirà per a decidir quins seran els guanyadors.

Com que el nombre de Beques és limitat, quan concorrin candidats amb perfils i expedients molt similars, la seva situació econòmica, familiar i nombre de germans en edat escolar seran factors que es tindran en compte.

La resolució final dels guanyadors es donarà a conèixer durant l’última setmana de setembre.

Formulari

de sol·icitud